Mr. Hanson. Järn- och verktygshandel. McLain production.

Mr. Hanson hardware store. McLain production.