Jag skapade en realistisk bild av kundens förpackningsidé.

Visualizing a clients idea of a package. Modelled and rendered in Modo.