Producerar illustrationer i flertal tekniker. Här visas både målade alster och helt digitala. Ibland är det en kombination som ger det bästa resultatet. Illustrationer för tidningar, böcker, utbildningsmaterial, annonser, tekniska manualer och förpackningar. Utför även konstnärliga utsmyckningar.

Producing illustrations in several media. Showing both painted and all digital. Illustrations for magazines, books, editorial, advertisement, technical and packaging purposes. I am also doing fine art paintings.

All images ©

Address: Selmedalsringen 9, SE-129 36 HÄGERSTEN, SWEDEN
Phone:
---+46 (0)707 34 88 16 -------+46 (0)8 19 46 36
E-mail:
:::rikard@rikardbodin.se