Trädgårdssoffan skulle här stå ute i den svenska sommarkvällen.

Garden sofa in the swedish summer evening. Modelled and rendered in Modo.