Etiketter till samtliga läsker och bordsvatten. Falcon.

Labels for sodas and waters. Falcon.