I design for books, magazines, booklets and other kind of information. To also illustrate the product has been successful.
Jag gör design och originalarbeten till tidningar, böcker, broschyrer och annan information. Gärna i kombination med illustrering.

All images ©

Address: Selmedalsringen 9, SE-129 36 HÄGERSTEN, SWEDEN
Phone:
---+46 (0)707 34 88 16 -------+46 (0)8 19 46 36
E-mail:
:::rikard@rikardbodin.se