Utbildningsmaterial, svenska för invandrare. Gleerups förlag.

School books, swedish for foreigners. Gleerups förlag.