Aftonbladets årsredovisning. Henschel media.

Annual report for Aftonbladet. Henschel media.