Address: Selmedalsringen 9, SE-129 36 HÄGERSTEN, SWEDEN
Phone:
---+46 (0)707 34 88 16 -------+46 (0)8 19 46 36
E-mail:
:::rikard@rikardbodin.se

Creating advanced 3D illustrations for ads, information, visualizings, industry design and games.

Producing photorealistic images in 3D including: modelling, texturing, lighting and effects. Good network connections for producing advanced animations.

Genom bred kompetens skapas avancerade 3D-illustrationer till reklam, information, visualiseringar, industridesign och spel.

Skapar fotorealistiska bilder som ger en mycket verklig känsla. Producerar allt inom 3D-grafik: modellering, texturering, ljussättning och effekter. Har bra samarbetspartners för att producera avancerade animationer.

All images are ©